Leading transformation

Transformering

Huvudfokus inom detta område är förändringsledning, eller Change Management, som det ibland kallas. Vi utgår från affären och/eller problemområdet i första hand för att avgränsa och förtydliga. När detta är gjort, fokuserar vi på processerna för att optimera transformeringen. Vi analyserar nuvarande kapacitet och förutsättningar gällande processer, men även inställning och befintlig företagskultur. Vi identifierar även gap för att nå en framgångsrik förändring. Vi har en tydlig förankringsprocess vi följer eller lär ut. Vi kan arbeta som stöd, del i styrgrupp eller som transformeringsledare.

Referensexempel: transformering av del av tillverkande företag: från två separata leveransdelar (inköp, orderhantering och produktion) till en, projektledning av flytt av verksamhet utanför Sverige.

Adress


Björnfällsvägen 40
722 42 Västerås