Leading transformation

Optimering

Vårt angreppssätt är att först genomföra en strategisk koncept-workshop inom ett relevant och välavgränsat problemområde. Utkomsten av denna workshop, är en rad konkreta och tidsatta åtgärder som kan föras över till ett implementeringsprojekt, eller utföras separat som en punktvis insats eller som en serie inkrementella förändringar.

Referensexempel: endagsworkshop med tillverkande enhet för optimering av testcell, workshop med ledningsgrupp för att minska ledtider genom orderhantering, workshop med fokus på ökad strategisk försäljning

Adress


Björnfällsvägen 40
722 42 Västerås