Leading transformation

Implementering

Inom området implementering, går vi in som projektledare i ett projekt som ska, eller har, startats upp. Vi har arbetar med kontinuerlig drivning och uppföljning, projektplanering samt redovisning i olika forum upp till VD-nivå. De vanligaste projekten ligger inom produktion, inköp, försäljning eller uppbyggnad eller outsourcing av verksamheter.

Referensexempel: projektledning av förändring av fabrikslayout, projektledning av kvalitetsprojekt för minskade kostnadsöverdrag på site inom en projektverksamhet

Adress


Björnfällsvägen 40
722 42 Västerås