Leading transformation

Affärsutveckling

Denna del består till stor del av affärsrådgivning, men kan även bestå av workshops eller kortare strategiska projekt. Arbetet utförs till framför allt på företagsledningsnivå, med beslutsfattare som agerar tvärfunktionellt. Ofta är arbetet internationellt eller med globalt fokus. Vår erfarenhet av stora och små företag, nationellt och internationellt, har gett oss en god grund att leverera rådgivning med helhetsperspektiv.

Referensexempel: globalt transformeringsprojekt med fokus på ökad lönsamhet och tillväxt, optimering av leveranskedja: från order till leverans, affärsrådgivningsuppdrag för ökad försäljning, drivning av start-ups, etc.

Adress


Björnfällsvägen 40
722 42 Västerås