Leading transformation

Varför

I en kontinuerligt föränderlig värld med snabba, disruptiva förändringar, har vi sett ett ökat behov hos företag att snabbt få professionell hjälp och ledning att ställa om eller justera en befintlig situation. Genom att anlita oss, som är erfarna förändrings- och implementeringsledare, kan verksamheten fortsätta leverera under transformeringen, och på det viset spara tid och kraft.

Vad

Vi ger er ledning, stöd eller rådgivning inom främst fyra områden: affärsutveckling, optimering, implementering och transformering. Arbetet sker genom strategiska koncept-workshopar, analyser, kortare uppdrag eller kontinuerlig projektledning. Vi kan även genomföra förstudier, men föredrar att arbeta fokuserat med konkreta idéer eller implementeringar för snabbare genomförande.

Hur

Genom vår långa erfarenhet av att jobba inom industrin, vet vi att effektivitet och pragmatism i genomförandet är nyckeln till framgång. Vårt motto är därför snabb och effektiv implementeringshjälp med konkreta åtgärder och mål. Vi är raka och tydliga, med målet att ni som kund ska få en hjälp som gör skillnad samt en förändring som består över tid.

Vem

Vi är civilingenjörer med lång erfarenhet från tillverkande industri, både process-och produkttillverkning, främst inom operations, inköp, projektledning och försäljning. Vi har haft varierande ledande befattningar och projektledarroller, främst med fokus på förändring och implementering. Vi har även erfarenhet av att leda globala affärsutvecklingsprojekt med olika nationaliteter. Förutom verkstadsindustri, har vi arbetat inom konsulttjänstesektorn, medicinteknikbranschen, livsmedelsbranschen samt automation- och fordonsindustrin.

Låt oss hjälpa dig som vi hjälpt andra

Kontakta oss för kostnadsfritt rådgivningsmöte

Adress


Björnfällsvägen 40
722 42 Västerås